8. Ansvar

HUR STORT ANSVAR under användningsfasen är ekonomiskt, socialt och miljömässigt försvarbart?

Under ansvarsfasen är det lämplig att ställa frågan:

“Är det ekonomiskt, socialt och miljömässigt ansvarsfullt att förlänga affärsidéns hårda produkters livslängd genom underhåll, service, reservdelar, återanvändning, etc?”

Hur hållbara olika “eftermarknadsåtgärder” är inom användningsfasen, fas 7, måste analyseras med hjälp av lämpliga analysverktyg från hållbarhetsanalysfasen, steg 2.

Det vill säga att identifiera och analysera hur stor kundnyttan av reparationer, service, återanvändning, etc är, och hur stor är miljövinsten och hur ekonomiskt lönsamt är det att göra detta?