9. Avveckling

HUR AVSLUTA AFFÄRSIDÈN på det mest ekonomiska, sociala och miljömässiga sättet?

Under avvecklingsfasen analyseras olika lösningar med avseende på hur man, på det mest ekonomiskt, socialt och miljömässiga sättet avslutar en affärsidé.

Frågor om detta kan med fördel, och bör helst, väckas redan i steg 2, hållbarhetsanalysfasen.

Förr eller senare, beroende på resultaten av bl.a. kontinuerliga kundundersökningar i föregående faser, kommer affärsidén att behöva avvecklas och då är det bra att ha funderat redan från början på vilket sätt detta skall ske på det mest hållbara sättet. Gärna upprätta någon form av hållbar avvecklingsplan.

Detta kan man när behov uppstår eller om frågor ställs, ta reda på med hjälp av verktygen från hållbarhetsanalysfasen, steg 2.