1. Affärsidé

VAD som skall göras och VARFÖR är den grund ett företag vilar på för att generera vinst.

Affärsidén behöver inte alltid vara ny eller unik, man kan till exempel hyra en färdig affärsidé, s.k. “franchising”.

Affärsidén är den primära och mest viktiga hörnstenen i en affärsmodell för en näringsverksamhet (oavsett om man arbetar med hållbar affärsutveckling eller inte).

I affärsidéfasen krävs i huvudsak svar på frågorna:

– Vilka riktar sig företaget till? (Planerade målgrupper)
– Vilka behov har målgrupperna?
– Hur uppfylls dessa behov idag?

Svaren på dessa frågor leder till fler frågor som besvaras i denna fas, men kan behöva justeras efter nästa steg:

– Vad ska företaget erbjuda kunderna?
– Hur ska företaget organiseras för att uppfylla målgruppers behov?
– Hur ska företaget organiseras för att uppfylla målgruppers behov bättre än andra aktörer i branschen?