10. Återvunnen affärsidé

KAN MAN ÅTERVINNA AFFÄRSIDÉN?

Även om den specifika affärsidén är förbrukad och död så lever kunskaper och erfarenheterna vidare till nya potentiella affärsmöjligheter.

Om man under affärsidéns livscykel har varit nyfiken och analytisk så finns goda möjligheter att finna nya hållbara(re) idéer och affärsmodeller. Ny teknik och nya material, liksom nya kundbeteenden, öppnar nya vägar.

Med “gamla” kunskaper och erfarenheter skapas nya hållbara affärer.

Vilken återvinningspotential som affärsidén har kan identifieras i analyser gjorda i det andra och sjunde
steget, i hållbarhetsanalys– och användningsfasen!

Återvinn gärna gamla affärsidéer – återanvänd alltid kunskaper och erfarenheter!