Hållbar affärsutveckling

Hur man med hjälp av kreativitet, medvetenhet och konsekvent ledarskap kan utveckla långsiktigt  lyckade och lönsamma affärer!

Hållbar affärsutveckling:
“Medveten utveckling av affärer utifrån mänskliga behov och inom naturens gränser”.

 

Metodik och verktyg som uppfyller krav, råd och intentioner i bl.a.:

EN ISO 9001: Quality management
EN ISO 9004: Managing for the sustained success of an organization
EN ISO 14000: Environmental management
EN ISO 26000: Social responsibility

 

10 steg till hur man designar en hållbar affärsverksamhet…

hallbar_affarsutveckling-steg

VÄLJ STEG 1 I VÄNSTERMENYN FÖR ATT BÖRJA