Varför hållbar affärsutveckling?

10 anledningar till att satsa på hållbar affärsutveckling:

1. Kundnyttan

Allt fler konsumenter säger sig vara beredda på att ta ett större ansvar för en hållbar utveckling genom att prioritera hållbara lösningar framför konventionella.
Marknaden för ansvarsfullt producerade produkter ökar allt mer för varje år.

2. Lönsamheten

Kundsegment som prioriterar hållbara lösningar är många gånger beredda att betala mer för att få sina “justa behov” uppfyllda. Ofta leder även åtgärder för att göra produkter mer hållbara till att sänka kostnaderna vilket ger större marginaler, om man så vill. Rent taktisk kan det dock vara bättre att inte ha för stora marginaler eftersom det snabbt och gärna lockar till sig konkurrenter som enkelt kan räkna ut att man sitter på en “grön guldgruva”.

3. Medarbetarna

Medarbetare känner sig mer stolta och motiverade med att arbeta för företag som tar ett hållbarhetsansvar. Det underlättar rekrytering och minskar personalomsättningen. Ingen vill väl jobba för en “miljöbuse”. Det är med andra ord roligare att arbeta för ett ansvarsfullt företag.

4. Ägarna/Finansiärerna

Många finansiärer och aktie- samt ägarspekulanter granskar allt mer företagens “sustainability goodwill” när de värderar företagens styrkor, svagheter, hot och potentialer. Ingen investerare vill känna osäkerhet för framtiden eller få obehagliga överraskningar.

5. Omvärlden

Företagets varumärke stärks förutsatt att det även har laddats med seriös hållbarhetsprestanda. Detta leder till bl.a större kundlojalitet. S.k. “grönmålning” får omvänd verkan. Förr eller senare skrapas grönfärgen bort av kunder, media eller konkurrenter. När eventuell kritik kommer är det bra att ha gjort läxan och kunna ge “hållbara svar”.

6. Internkommunikationen

Genom att göra den hållbara affärsutvecklingsprocessen transparent med avseende på mål och position ökar inte bara förståelsen för syften och förändringar hos medarbetarna utan även, på grund av transparensen, den interna“idéjakten” eftersom medarbeterna på så sätt motiveras att komma med förslag på lösningar. Om man vet vart man ska och var man befinner sig är det lättare att finna den smartaste vägen, och framför allt, man vet varför man tagit just den vägen!

7. Produktutvecklingen

Utvecklingen av nya lönsamma och hållbara lösningar underlättas om utvecklingsprocessen sker metodiskt såväl uppfattnings- som faktabaserat vilket gör att beslut om utvecklingssteg blir både säkrare och tydligare.

8. Leverantörerna

Om underleverantörer involveras i den hållbara utvecklingsprocessen och förstår kundnytta (kundens kunds nytta) kommer leverantörerna kunna hjälpa till med att hitta hållbara lösningar på företagets behov. På detta sätta finns det finns goda förutsättningar att skapa “långsiktigt hållbara leverantörer”. Vad som är bra för kunden är bra för leverantören – och tvärt om.

9. Marknadsföringen

Genom att, under den hållbara affärsutvecklingsprocessen, kontinuerligt mäta, analysera och tolka affärsidéns ekonomiska, sociala och miljömässiga hållbarhet “vaskas” hållbara försäljningsargument fram, argument som är mycket lätta att  kommunicera till prioriterade kundsegment (och till övriga intressenter som kan behöva “säljas in” i affärsidén).

10. Samhället

Genom att jobba med hållbar affärsutveckling blir man mer trovärdig och sedd som seriös även i samhällsbeslutsfattares ögon vilket ofta leder till gott samarbete med politiker och offentligt anställda tjänstemän. Politiker älskar att initiera och stödja projekt som leder till lyckade hållbara företag.

 

Varför hållbar affärsutveckling?

Ökade förväntningar från både externa och interna intressenter!

              varfor-hallbar-foretagsutveckling

Se även exempel på hållbar affärsutveckling.