3. Affärsmodell

PÅ VILKET SÄTT skall målgruppers behov uppfyllas?

affärsmodelleringsfasen, som är det första egentliga kreativa steget, beskrivs, baserat på krav, behov och önskemål identifierade i hållbarhetsanalysfasen, steg 2, PÅ VILKET SÄTT målgruppers behov skall uppfyllas och PÅ VILKET SÄTT vinst genereras.

Affärsmodellen kan omfatta tex. produkt- & tjänsteförsäljning, uthyrning, funktions-, behovsförsäljning, webb- & butiksförsäljning, kontrakts- & ramavtals- & avropsförsäljning, know-how-(kunskaps) försäljning, försäljning av immateriell rätt och /eller immateriella lösningar, licensförsäljning.

Resultatet av affärsmodelleringen utformas i form av ett “utvecklingsuppdrag” för kommande steg i den hållbara utvecklingskedjan.

Här kan tex. en sk. ”Business Model Canvas” även användas för att sammanställa affärsmodellen på ett samlat sätt.

Viktigt! Behov, krav och önskemål skall vara formulerade i utvecklingsuppdraget som svar på frågorna VAD, VARFÖR, HUR MYCKET och PÅ VILKET SÄTT. Inte som svar på HUR DET SKALL UTFORMAS eller GÖRAS!
HUR DET SKALL UTFORMAS och GÖRAS skall besvaras i nästa steg, steg 4 och 5, utvecklings- respektive
produktionsfasen!