6. Marknadsföring & Försäljning

HUR SKALL ERBJUDANDET SPRIDAS? HUR AFFÄRSMÄSSIGT HÅLLBAR?

Till hjälp har man en ”Paketeringsmetodik” som fångar upp kunderbjudanden och skapar identitet år leverantören. Paketering handlar om att besvara frågan om ”hur erbjudandet skall beskrivas och spridas”. Det vill säga “göras känt”och argumenteras. Detta utan att tappa kundfokus. Vilket betyder fokusering på de kundsegment som identifierats och tagits beslutats om i steg 2, hållbarhetsanalysfasen. Även försäljningsargumenten från steg 2 utvecklas och formaliseras i den mån kundbehov har kunnat uppfyllas av steg 3, 4 och 5. Detta gäller särskilt för erbjudanden som visat sig kunna vara unika, s.k. USP´s (Unique Selling Points).
Till detta kommer att lyfta fram andra kvaliteter som kan användas för att ”ladda varumärket” och som gör att kunden eventuellt kan identifiera sig med leverantören och leverantörens vilja att tillfredsställa kunden.

Innan försäljningen startar bör man vara tillräckligt säker på att man uppfyller krav och behov och särskilt överträffar kundernas förväntningar. Det är först när försäljningen är igång som det kommer att visa sig HUR AFFÄRSMÄSSIGT HÅLLBAR affärsidén egentligen är.

Har man gjort hemläxan?
Är man tillräckligt förberedd för “matchen”?

 

Om inte – tillbaks till de steg som i så fall brustit.
Att man kommer ut på marknaden tillräckligt förberedd är avgörande för hur lyckade affärerna blir .
Var pro-aktiv!

“Ett hållbart företag är ett välplanerat och väl förberett företag”