7. Användning

HUR NÖJDA ÄR ANVÄNDARNA med företagets erbjudanden, men även med konkurrenternas?

Under användningsfasen är det viktigt att leverantören av affärsidén är engagerad. I denna fas insamlas kunskap som ger möjligheter till förbättringar och stärkt varumärke. Kontinuerliga kundnöjdhetsanalyser under användningsfasen ger kontinuerlig näring till en “lyckad hållbar tillväxt”.

Detta innebär att företaget bör skapa en dialog med dess kunder och brukare för att identifiera styrkor, svagheter, möjligheter och hot, det vill säga “kund-SWOT”.

Det är mycket lämpligt och smart att “återanvända” frågeformuläret som skapades i hållbarhetsanalysen, steg 2, för att mäta kundnöjdheten. Inte bara frågor om hur väl lösningar uppfylls bör återanvändas utan även de frågor som mäter kundernas värdering av behov.

Upplevda behov kan nämligen ändras med tiden, särskilt om andra lösningar uppstått på marknaden med vilka företagets erbjudanden så gott som alltid jämförs av kunderna.

“En enhet högre kundnöjdhet, på en hundragradig skala, ger 5 procent högre avkastning”.
(Enl. undersökning 2016 från Handelshögskolan i Stockholm)

Inom hållbar affärsutveckling är det viktigt att införa processer för att mäta, följa upp och förbättra kundnöjdheten!