2. Hållbarhetsanalys

HUR MYCKET behöver göras för att företaget skall kunna lyckas med hållbar affärsutveckling och generera vinst?

I hållbarhetsanalysfasen analyseras affärsidén utifrån kundnytta, leverantörs- och kundlönsamhet och livscykelpåverkan.
Genom att inventera och analysera kompetens och kunskap (kun(d)skap) avseende kundbehov, ekonomiskt utbyte, miljöpåverkan och organisation skapas en “Hållbarhets-SWOT”.

Hållbar affärsutveckling Analys